Privacyverklaring

In deze praktijk worden medische gegevens van de clienten verwerkt. Privacy is zeer belangrijk. In de privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor.  Ook welke rechten u hebt. Klik privacyverklaring om de gehele privacyverklaring te lezen.

Verwijzing en aanmelding  Ik werk zonder wachtlijst, dus u kunt altijd direct bij mij een afspraak maken. U kunt mij bellen, mailen of via deze website aanmelden.Kijkt u bij contact voor mijn gegevens.

Vergoedingen Logopedie wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed tot 18 jaar. Boven 18 jaar moet u eerst uw eigen risico opmaken. Ik heb met alle zorgverzekeringen een contract, behalve CZ / Ohra/ Delta Loyd. U krijgt van mij vooraf een rekening die u voorafgaand aan de zitting moet voldoen. De rekening kunt u indienen bij CZ ,Ohra of Delta Loyd voor de restitutie. De kosten bedragen in 2017 45 euro per half uur.

Openingstijden Iedere werkdag van 9.00 tot 18.00 en mogelijkheden voor 's avonds.

Ook skype meetings!

Continuïteit De continuïteit blijft gewaarborgd door onderlinge afspraken met collega's met samenwerkende praktijken. In geval van langdurige ziekte zullen cliënten overgedragen worden.

Directe toegankelijkheid Logopedie  Sinds 22 november 2010 kunt u zonder verwijzing van een arts bij de logopedist terecht. Voorafgaand vindt een korte screening plaats. Lees hier meer over DTL 2015-2016. Ondanks dat ik DTL ben werk liever met een verwijzing van uw arts omdat veel verzekeraars daarom vragen.

Op de eerste afspraak neemt u de verwijsbrief van de huisarts of specialist samen met paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Betreft het een huisbezoek? Dan mailt of appt u mij eerst de geldige verwijsbrief. Alvorens het huisbezoek kan plaatsvinden heb ik soms informatie nodig van verwijzer of anderen. U geeft mij daarvoor schriftelijk toestemming.

Patiënten klachtrecht en beroepscode  Op grond van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van cliënt. Het gaat om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de cliënt. Voor meer informatie over de klachtenregeling klik klachtenrecht.

Voorbeeld behandelovereenkomst-2018-nieuw De zorgverzekeraar stelt ons verplicht deze in het dossier te bewaren. U krijgt een kopie bij aanvang van de behandeling.

AVG-verklaring v2018-08-29 224839