Logopedie is zorg die nodig is wanneer er problemen zijn met houding, adem, stem, spraak,taal,gehoor, slikken, en andere mondmotorische vaardigheden zoals lipsluiting. De therapie is gericht op het verbeteren van de spraak en / of communicatie, de adem en eten en drinken.

Welke problemen behandel ik? Alle problemen op het gebied van houding, adem, spraak, taal, stem, mondgewoonten en stotteren. Voor meer informatie over deze problemen klik hier.

Hieronder vind je twee checklisten, waarmee je kunt kijken of logopedie nodig is.
- bekijk de checklist logopedie kinderen
- bekijk de checklist logopedie volwassenen

Voor wie is logopedie? Logopedie is voor kinderen, jongeren en volwassenen. De therapie wordt aangepast aan de leeftijd van de cliënt. Bij jonge kinderen wordt er vooral spelenderwijs gewerkt, terwijl er bij oudere kinderen gerichter geoefend kan worden.

Wat doe ik?  Intake & onderzoek :De eerste afspraak is een intakegesprek. Daarna volgt een logopedisch onderzoek. Behandelplan : Als precies duidelijk is wat de aard en ernst van het probleem is, zal de logopedist een behandelplan opstellen. Ze zal dit uitvoerig met je bespreken. Behandeling :Als je het eens bent met het voorgestelde behandelplan, kan de behandeling worden gestart. Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten per keer en kan één of tweemaal per week worden ingepland. Thuis worden de oefeningen herhaald.

Hoe kan ouderbetrokkenheid gestimuleerd worden op de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de basisscholen?  Ik bied georganiseerde korte bijeenkomsten  TOLK: Taal aanbieden-overnemen-luisteren-kijken. Kijk ook op: tolkinfo

TOLK is een methode voor taalstimulering. Het sluit naadloos aan op de VVE programma's. TOLK helpt een achterstand in de taalontwikkeling te voorkomen of vroegtijdig te verhelpen door het taalaanbod van ouders van jonge kinderen rijker en gevarieerder te maken. TOLK laat met korte filmpjes zien hoe ouders in gesprek kunnen gaan met hun kind. De films gaan over thema's die gebruikt worden in het onderwijs. De thema's sluiten aan bij de dagelijkse bezigheden van kinderen. De nadruk ligt op praten. Het maakt niet uit in welke taal dat gebeurt. Met een goede moedertaalontwikkeling zijn problemen rond tweetaligheid binnen het onderwijs goed te overwinnen.

Een taalachterstand betekent een leerachterstand. Een eenmaal opgelopen achterstand haal je moeilijk in. Ouders komen door de films tot inzicht dat zij een hele grote rol spelen in het stimuleren van de taal bij hun kind........ Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn!

De school kan voor deze  bijeenkomst worden opgeven. Het kan aansluiten op een thema tijdens een inloop 's morgens vroeg of met een ouderavond. De filmpjes zijn kort, pakkend en informatief. 

Kosten : De eerste keer op uw school is geheel gratis daarna 60 euro per ouderbijeenkomst.