Kijk de korte film: Wat is stotteren.   https://www.youtube.com/watch?v=0hlB6noblIk     Stotteren behandelen is ‘maatwerk’. Het werken met kinderen en volwassenen die stotteren is een specialistisch vakgebied. Iedereen is een puzzel waarvan de stukjes heel precies worden bijeen gezocht om tot een persoonlijk plan te komen. Samen zoeken we uit hoe jouw stotteren in elkaar zit. Op grond van jouw hulpvraag stellen we een plan op. De hulpvraag blijft centraal staan en is gericht op het behalen van het door jezelf geformuleerde doel.  Iedere leeftijdsgroep vraagt om een eigen specifieke benadering. Bij therapie voor jonge kinderen krijgt een kind de ruimte zichzelf te zijn. Door middel van spel worden de ouders en het kind begeleidt naar vloeiender spreken. Ook bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen is het van belang dat de benadering goed aanvoelt. Duidelijkheid over de te behalen doelen, gelijkwaardigheid en samen overleggen zijn belangrijke voorwaarden. Het onderzoek. Met een zo breed mogelijke kijk op stotteren, broddelen en spreekangst worden zoveel mogelijk factoren die een rol spelen in kaart gebracht. Uitlokkende en in stand houdende factoren kunnen persoonlijk zijn en / of omgevingsafhankelijk. De door mij opgestelde hypothese in het verslag geeft weer wat mogelijk het stotteren beïnvloed. Maak je je zorgen over het stotteren van je kind?  Neem dan nu een minuut de tijd om de Screeningslijst voor Stotteren  in te vullen en kom er meteen achter of het zinvol is een stottertherapeut te bellen. Screeningslijst voor stotteren : Om thuis in te vullen! Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over, sommigen hebben een behandeling van een logopedist/stottertherapeut nodig. Twijfel je over het spreken van je kind? Als je kind begint te stotteren, dan kun je daar behoorlijk van schrikken. Met behulp van de Screeningslijst voor Stotteren, die je in kunt vullen wanneer uw kind 2 tot 7 jaar is, kun je een indicatie van de ernst van het stotteren bij je kind verkrijgen. Bij een score van 11 punten of hoger is het belangrijk dat je contact opneemt met een logopedist/stottertherapeut. Bij een score tussen 8 en 11 kunt je de screening over 3 maanden herhalen wanneer het stotteren pas is begonnen. Met een score onder de 8 is er geen reden tot actie. Maak je je echter zorgen over het spreken van je kind? Dan is het altijd goed om een (advies)gesprek aan te gaan met een stottertherapeut. Met vroegtijdige signalering en behandeling van stotteren, vanaf het tweede en voor het zevende jaar, zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen. Wil je meer weten over het onderzoek op de praktijk, klik dan hieronder. Stotteronderzoek bij peuters en kleuters Onderzoek bij jonge kinderen die stotteren of broddelen. Onderzoek bij (jong) volwassenen die stotteren en of broddelen. Onderzoek naar spreekangst. Stotteren en andere andere problemen. Wanneer er bijkomende problemen zijn zoals taalproblemen, stemproblemen, problemen met articuleren of moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking, wordt ook dit allemaal in kaart gebracht om een volledig beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problemen, participatieproblemen, externe factoren, persoonlijke  en eventueel medische factoren (in stand houdende of uitlokkende factoren) . Links: Het laatste nieuws op wetenschappelijk gebied klik hier: onderzoek-naar-stotteren VSN NVST In de V.S. : Stutteringhelp.org In U.K. : Stammering.org In Nederland: Stotteren Nazorg: Is je therapie afgerond? Maak je profiel aan op : Stotters.nl  voor contact met lotgenoten en vragen aan therapeuten. Wil je meer weten over de richtlijn voor stotteren bij kinderen, jong volwassenen en volwassenen? patientenversie_richtlijn_stotteren