Wat behandel ik?

Houding

Houding, adem en stem gaan vaak samen. Ik werk volgens de Alexandertechniek aan een werkbare uitgangspositie om de adem en de stem vrij te kunnen laten. Observeren van de houding is een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling.

Adem

Steeds meer mensen ervaren problemen met de adem. Hyperventileren, niet vrij kunnen ademen, benauwd voelen, astmatisch, COPD, gespannen, burned out, herstellende van trauma zoals ziekte of ongeval, post traumatische stress syndroom, depressie. Het is allemaal gerelateerd aan de adem. Niet vrij kunnen ademen voelt vaak als een beperking in het leven. Fysieke klachten ontstaan wanneer er niet genoeg zuurstof naar de cellen van het lichaam gestuurd wordt. Bij chronisch verkeerd ademen ontstaan chronische fysieke klachten. Men kan verschillende terugkerende fysieke klachten ervaren. Ook de stem voelt soms niet vrij. Adem en stem zijn met elkaar verbonden. Op de adem spreken wij. Wanneer ademen moeite kost, heeft dat ook vaak een effect op de stem. 

Ik werk met verschillende adem methoden: Biodynamic breath & Trauma release, van Dixhoornmethode (AOT) , pranayama oefeningen, zachte massagetechnieken die de natuurlijke adem weer op gang brengen, lichaamswerk.

Bij ademtherapie zie Home vertel ik meer hierover.

Stem

Een veel voorkomend stemprobleem is heesheid. Dit is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. De stem kan helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, er kan bijvoorbeeld sprake zijn van zogeheten stembandknobbeltjes. Ook kunnen het verkeerd gebruiken van het stemorgaan en/of psychische problemen leiden tot heesheid. Er wordt gezegd: de stem is de spiegel van de ziel. Emoties knijpen letterlijk de keel dicht. Vaak is een combinatie van factoren de oorzaak van heesheid. Naast klachten over het stemgeluid kan er ook sprake zijn van pijn in het keelgebied. Ook mensen die (nog) geen hese stem hebben kunnen last hebben van een vermoeide stem na veel spreken. Ook kunnen er problemen ontstaan omdat de stem te weinig draagkracht heeft of er te luid of te zacht wordt gesproken. 

Ik werk met veel verschillende methoden die ik heb samengevoegd tot mijn eigen methode: Alexandertechniek en Linklater, Pahn, Sven Smith, Coblenzer,  mantra zingen of eigen liederen. Het gaat er vooral om dat je leert spelen met je stem en leert ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Ik werk nauw samen met de KNO artsen van verschillende ziekenhuizen. Bij vermoeden van stembandknobbels, poliepen of iets anders wordt je doorgestuurd.

Spraak

Er kunnen problemen zijn op het gebied van articulatie. Het kan voorkomen dat een kind de woorden niet volledig uitspreekt (’toel’ in plaats van ’stoel’) of bepaalde klanken verwisselt (’koe’ wordt ’toe’). Ook kan het voorkomen dat er sprake is van nasaliteit, de spraak klinkt te veel of te weinig door de neus. Deze articulatieproblemen kunnen de verstaanbaarheid dusdanig beïnvloeden dat het kind niet begrepen wordt. Volwassenen kunnen ook articulatieproblemen hebben en hiervan hinder ondervinden bij het uitoefenen van hun beroep of in sociale contacten. Dit kan komen door een te hoog spreektempo, een accent of moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. Meer informatie over slissen vindt u onder het kopje OMFT.

De methoden: Methapon, Hodson & Paden. 

Taal

Kinderen kunnen problemen hebben met spraak en taal. Soms staan deze problemen op zichzelf, maar soms vormen de spraak- en taalproblemen een onderdeel van een groter probleem. Het is bij jonge kinderen niet altijd eenvoudig om te bepalen waar bepaald gedrag vandaan komt. Praat een kind moeilijk omdat hij geen contact kan maken?  Kan hij geen contact maken omdat hij moeite heeft met praten? Hetzelfde geldt voor drukke kinderen. Zijn ze druk omdat ze slecht kunnen praten of kunnen ze moeilijk praten omdat ze zo druk en beweeglijk zijn?

Als een jong kind in zijn taal achterblijft ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenootjes spreek je van een vertraagde taalontwikkeling. Het kind spreekt bijvoorbeeld in onvolledige of kromme zinnen en is minder goed te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt waardoor het kind gefrustreerd kan raken en boos reageert of communicatie gaan vermijden. Meertaligheid kan invloed hebben op de taalontwikkeling van een kind. Met meertaligheid wordt bedoeld dat het kind twee of meer talen leert. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en daarom is goed contact en overleg met de school/leerkracht gewenst bij kinderen met taalproblemen.

Methoden: Onder andere communicatieve taaltherapie in samenwerking met de leerkracht.

OMFT: Oro-myofunctionele therapie

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, de gebitstand, het spreken en het gehoor. Hieronder worden een aantal vaak voorkomende afwijkende mondgewoonten besproken.

Open mondgedrag: Het door de mond ademen, de lip- en mondspieren kunnen verslappen.

Duim- of vingerzuigen: Door de zuiggewoonte wordt de tong naar beneden geduwd, hierdoor kan de tongspier verslappen wat slissen of afwijkend slikken tot gevolg kan hebben. Ook kan een afwijkende gebitsstand ontstaan. 

Slissen en lispelen: De /s/, /z/, /l/, /n/, /d/ en/of /t/ worden verkeerd geproduceerd, vaak met de tong tussen of tegen de tanden. De spraak kan hierdoor onduidelijk worden.

Afwijkend slikken: De tong wordt tegen of tussen de tanden geduwd. Dit kan slissen en een afwijkende gebitsstand tot gevolg hebben. Volwassenen kunnen ook (ver)slikklachten hebben waarbij de logopedist ondersteuning kan bieden. 

Methode: OMFT is een kort protocol van 10 weken en een follow up behandeling. 

Sensorische informatieverwerking

Dit woord is een hele mond vol, maar betekent eigenlijk niet meer dan 'zintuiglijk': horen, proeven, ruiken, voelen.

Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Ze hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat uit zich in hun gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld heel onhandig, of worden snel boos. Maar het kan hun gedrag ook op heel andere manieren beïnvloeden.

Niet veel mensen weten van het bestaan van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat kan problemen geven voor het kind, omdat het niet wordt begrepen door de omgeving. Ook deze problemen kan ik signaleren, in kaart brengen en in het behandelprogramma een plek geven.

Sensorische informatieverwerking 

Ik heb de 2 jarige opleiding gevolgd : Anders Kijken Naar Kinderen en kijk hierdoor breder naar de mensen die ik in mijn praktijk ontmoet.